Irina & Martin

Bylo mi velkým potěšením připravit výzdobu tomuto mladému páru. Mimo výzdobu jsem také zajišťovala koordinaci svatebního obřadu.