Víťa & David

Místo: Mlýn vodníka Slámy / www.uslamy.cz/cs/
Tiskoviny: Láskočas / www.laskocas.cz
Výzdoba: Láskočas / www.laskocas.cz
Fotograf: Radek Šviderský / www.radeksvidersky.cz